Kyläseura

kylasseuraOunaksen kylän yhdistystoiminta alkoi 10.02.1971, jolloin kylään perustettiin Ounasjoen maamiesseura ry. Perustettu maamiesseura antoi virikkeitä ammatillisen osaamisen edistämisen lisäksi myös vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen. Erityisesti maamiesseuran naisosaston toiminta oli alusta alkaen hyvin vilkasta.

Kunnallisen kylätoiminnan ohjauksen aktivoituessa katsottiin kylässä tarkoituksenmukaiseksi muuttaa yhdistyksen nimi 8.1.1993 alkaen Ounasjoen kyläseuraksi. Koulupiirijaon lähes jatkuvien muutosten paineissa Ounaksen kylä on ollut läheisessä yhteistoiminnassa naapurikylän Kosken kanssa.
Ounasjoen kyläseuran toiminta on aktivoitunut entisestään, kun kylään on muuttanut uusia perheitä ja jo oleviin perheisiin on tullut uusia ihmisiä.
Kyläseuran jäseniksi pääsee kaikki jäseneksi haluavat kylässä asuvat asukkaat sekä kylä alueella olevien kesäasuntojen asukkaat. Ounasrannan metsästysseuran jäsenet ovat myös kyläseuran jäseniä.